BB 联合 (M) 有限公司

地址:  No 1A Jalan PK 8 B, Kawasan Perindustrian Krubong 75260 Melaka Malaysia.
电话:  +606-337 0853 / +6013-626 7591 / +6012-677 9142
传真:  +606-2681338
电子邮件:  bb.unitedcorporation@gmail.com


B 蜂城有限公司

地址:  Lot 561, BT 5 1/2, Jalan Tun Kudu, Bukit Katil, 75450 Melaka Malaysia.
电话:  +606-268 1333 / +6014-643 3553
电子邮件:  bbunited8@gmail.com


B 蜂城国际PLT

地址:  No 1A Jalan PK 8 B, Kawasan Perindustrian Krubong 75260 Melaka Malaysia.
电话:   +60136267591


蜜蜂生态馆

地址:  Galeri Lebah Melaka, Lot 5530, Taman Botanikal Hang Tuah Jaya 75450 Melaka Malaysia.
电话:  +606-253 2377/ +6016-447 5321
电子邮件:  galerilebahmelaka@gmail.com